Zakładanie ogrodów

Zakładanie ogrodów Białystok

Ogród powinien być ciekawym i funkcjonalnym miejsce do relaksu i wypoczynku. Projekt ogrodu jest podstawą do jego założenia, jest to etap wdrożenia idei w życie. Aranżacja ogrodu jest bardzo odpowiedzialny zajęciem, które wymaga szczegółowego rozplanowania prac. Wszystko musi przebiegać w określonej kolejności, a brak jej zachowania może znacznie wydłużyć realizację bądź spowodować nieprzewidziane straty. Zakładanie ogrodów Białystok

Zakładanie ogrodów Białystok

Zakładając ogród musimy działać wg planu

Wykonujemy zwykle następujące prace przy zakładaniu ogrodów:

  • usuwanie fizyczne oraz chemiczne niepożądanej roślinności przed założeniem ogrodu
  • kształtowanie i niwelacja terenu, wyrównywanie i spulchnienie podłoża
  • nawiezienie ziemi urodzajnej
  • nasadzenia roślin ozdobnych i użytkowych (drzewa, krzewy owocowe)
  • montaż oraz wykonanie małej architektury
  • montaż oświetlenia ogrodowego
  • ściółkowanie nasadzeń matą, korą, żwirem
  • układanie ścieżek
  • montaż podpór dla pnączy

Usługi skierowane są zarówno do inwestorów prywatnych (ogrody przydomowe), firm (tereny zielone), jak też wspólnot mieszkaniowych (zieleń osiedlowa) oraz podmiotów administracji publicznej (parki, ogrody, skwery, zieleń miejska).

Zakładanie ogrodów w Białymstoku

Dowiedz się więcej na temat zakładania ogrodów na stronie – http://ogrody-swiata.pl/zakladanie-ogrodow/
O ogrodach przeczytaj również na stronie – https://wrzosowisko-ogrody.pl/zakladanie-ogrodow-bialystok/